Darkwave.ro electro/industrial music magazine | news – reviews – interviews – concerts – festivals – parties

October 21, 2008

Acreditari de presa

Filed under: Darkwave.ro I — admin @ 3:06 pm

Termeni şi condiţii acreditare presă

  1. Acreditările de presă din partea Kompas Events Viva Music pot fi solicitate cel mai târziu cu 15 zile lucrătoare înainte de data şi ora stabilite pentru evenimentul la care se solicită acreditarea. Orice solicitare care survine după acest termen nu va fi luată în considerare.
  2. Pentru obţinerea acreditării, este necesară completarea formularului de acreditare de mai jos, semnat şi ştampilat din partea unităţii din partea căreia este solicitată acreditarea şi transmisă pe mail la adresa office at vivamusic punct ro.
  3. Acreditarea se oferă nominal şi nu este transmisibilă. Purtarea ecusonului de acreditare este necesară pe toată durata evenimentului. În cazul în care ecusonul de acreditare este purtat de o altă persoană decât cea acreditată, acesta este confiscat şi acreditarea este anulată.
  4. Acreditarea se referă la intrarea liberă la eveniment a persoanei acreditate, şi nu implică niciun alt beneficiu suplimentar, loc special amenajat, servicii dedicate, sau acces backstage.
  5. Din partea unei publicaţii se pot solicita maxim două acreditări, una pentru reporter şi una pentru fotograf, şi numai pentru aceste poziţii.
  6. În cazul în care se foloseşte echipament video, înregistrările nu trebuie să depăşească cumulat 5 minute, din care se pot difuza maxim 30 secunde continue sau colaj.
  7. Kompas Events si Viva Music îşi rezervă dreptul de a refuza acreditarea unei persoane în cazuri speciale.
  8. Pentru ridicarea acreditărilor, reporterii şi fotografii trebuie să se deplaseze la sediul Viva Music în orele de program Viva Music, ocazie cu care vor semna şi angajamentul referitor la drepturile de publicare a materialelor obţinute în timpul concertului. Confirmarea acreditării şi invitaţia pentru ridicarea acesteia vor fi transmise exclusiv pe mail pe adresa semnalată în formularul de acreditare.
  9. Kompas Events si Viva Music nu sunt responsabile pentru eventualele greşeli care intervin în completarea formularelor de acreditare transmise de către reporteri şi fotografi.

Formular de acreditare presă pentru eveniment

(A se completa electronic şi transmite prin mail la adresa office at vivamusic punct ro către Viva Music. Completarea tuturor rubricilor este obligatorie.)

Nume şi prenume: ___________________________

Poziţie: _______________________

Instituţia: _____________________

Tip:

Presă scrisă televiziune radio agentie de presa agentie foto online

Departament: ____________________

Telefon: ______________________

Mobil: ___________________________

Fax: ___________________________

Email: ____________________________

Adresa companiei:
Tara:

Orasul:

Site web: ____

Pentru presa scrisă şi online:

redactor şef reporter refactor fotoreporter

altă poziţie, specificaţi: _________________

Pentru radio şi tv:

Redactor şef reporter redactor cameraman producător

Altă poziţie, specificaţi: _______________

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Powered by WordPress